insigne kop KHM St.-Pancratius
 

1878
groepsfoto 1903Als oprichtingsdatum van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius staat 15 oktober 1878 te boek. Is het koor aanvankelijk een toonaangevende zangvereniging in Heerlen, gestaag groeit zijn bekendheid niet alleen in Limburg, maar ook daarbuiten als een van de beste mannenkoren van Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn concertactiviteiten zich al vlug tot over de landgrenzen uitstrekken.

1934
Concours Internationale de Musique te Genève.

1938

Bij gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan, verwerft het koor het predicaat Koninklijk. Deze bijzondere eretitel kreeg het voor zijn behaalde successen, in het bijzonder voor de ereprijs in 1934 op het Concours Internationale de Musique te Genève. Naast de gouden legpenning als eerste prijs ontving het koor een Sèvres-vaas, geschonken door de heer Lebrun, toenmalig president van de Franse republiek.

foto Henry Heydendael1936-1970

In deze periode is de musicus Henry Heydendael de grote drijfveer en stimulator. Hij vernieuwt het repertoire zodanig dat het alle tijdperken van de koormuziek omvat. Het koor doorkruist Europa en concerteert in Berlijn, Wenen, Parijs, Bern, Zürich, Londen en Rome. Ook bezoekt het de Verenigde Staten en Canada waar het onvergetelijke concerten geeft.

1970

Eric Hermans neemt de dirigeerstok van Henry Heydendael over.


1975
foto optreden in Jerusalem
Het hoogtepunt van de successen die het koor onder Eric Hermans behaalt, is voor velen de concertreis in 1975 naar Israël. Niet alleen de grootse concerten in het New Jerusalem Theatre en het Thomas Mann Auditorium in Tel Aviv, maar vooral de feestelijke omlijsting van de eucharistieviering in de Geboortekerk in Bethlehem staan blijvend in het geheugen gegrift.

1978
programmaboekje galaconcertHet koor viert zijn 100-jarig bestaan. De nieuwe jubileumplaat verschijnt; er is een expositie in de foyer van de Stadsschouwburg ingericht en er wordt een pontificale hoogmis opgedragen in de Pancratiuskerk. Op 11 oktober van dat jaar vindt het galaconcert plaats, waarbij de mina burana wordt uitgevoerd. Tijdens de ontvangst in het stadhuis reikte burgemeester Reijnen de erepenning in zilver van de stad Heerlen aan het koor uit, een unieke gebeurtenis omdat de erepenning nog nooit aan een vereniging was verleend.


1981
Het koor staat korte tijd onder de directie van de jonge dirigent Michel Havenith, destijds 23 jaar oud.
Met hem gaat het koor op concertreis naar Luxemburg. In hartje stad Luxemburg, het Circle, wordt een officieel concert gegeven. De organisatie is in handen van het koor Jong Lëtzebuerg in samenwerking met het KHM St.-Pancratius. De pianobegeleiding is van Augustine Boshouwers. Bijzonder is dat het concert wordt bijgewoond door Prinses Marie Astrid en haar hofhouding.

1982-1990
Sinds 1982 staat het koor onder de bezielende leiding van Hans Luesink die de lijn van zijn voorgangers voortzet. Met succes neemt het koor in 1988 deel aan het eerste internationale korenfestival te Boedapest: het behaalt hier de zilveren onderscheiding in de hoogste categorie. Op uitnodiging van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen verleent Pancratius in april 1990 medewerking aan de première van de Symfonie no.2 revelations van de bekende Limburgse componist Hardy Mertens. In datzelfde jaar voert het koor, bij gelegenheid van de Basilicaconcerten in Tongeren en de Heiligdomsvaart te Maastricht, voor het eerst de Messe für Männerchor in B-dur van Joseph Gabriel (von) Rheinberger uit. De BRT-radio zendt dit gebeuren rechtstreeks uit.

1991
Het koor neemt deel aan het mannenkorenproject van het KRO-radioprogramma Zin in Muziek, waarvoor Pancratius met vijftien andere gerenommeerde koren is uitgekozen. In september van dat jaar, tijdens de finale van het Limburgs Korenfestival van het VNK, verwerft Pancratius de titel Limburgs Koor van het Jaar 1991.

1992
Als medeafgevaardigde en -vertegenwoordiging van de provincie Limburg neemt het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius op 18 april 1992 deel aan de culturele manifestatie bij gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van de Staten Generaal in Den Haag. Op 8 november vindt in de Stadsschouwburg te Heerlen de première plaats van de cantate Gedanken einer Dohle. Dit unieke werk voor mannenkoor en harmonieorkest componeerde de Limburgse componist Hardy Mertens, in opdracht van Pancratius, bij gelegenheid van de eenwording van Europa. Bij de subsidietoekenning voor deze première schrijft de Raad voor de Kunst in haar toelichting o.a. over 'een interessant nieuw repertoire' en 'een voorbeeldfunctie voor amateur-muziek voor Nederland'.

1993
In het voorjaar maakt Pancratius een succesvolle concertreis naar Wenen, waarvan het hoogtepunt ongetwijfeld de opluistering van Das Hochamt in de Stephansdom is. Concerteerde het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius in 1985 met veel succes tijdens het tiende WMC te Kerkrade, op 8 juli 1993 verleent het koor tijdens het twaalfde WMC zijn medewerking aan de uitvoering van de Symfonie no.2 revelations van Hardy Mertens.

1994
In mei verschijnt de cd In muzikaal gezelschap, waaraan enkele zeer gerenommeerde zangsolisten, een harmonie- en een salonorkest meewerken. Gezien de werken van onder meer Schubert, Brahms, Janaçek, Gershwin, Copland, Lloyd en Webber mag deze cd muzikaal gezien zeker zeer gevarieerd worden genoemd.

1995
Het koor breidt zijn repertoire met operawerken uit. Het studeert koorwerken in uit de opera’s Tancredi, Giullielmo Tell, Il barbière di Siviglia en L‘Italiana in Algieri van Rossini en Lucrezia Borgia van Donizetti.

1996
Pancratius onderneemt met veel succes een concertreis naar een internationaal korenfestival in Fuveau in Zuid-Frankrijk.

1997
Tijdens het Limburgs korenfestival van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties krijgt Pancratius begin juni voor de tweede keer in zijn bestaan de titel Limburgs koor van het jaar. Aansluitend gaat het koor op uitnodiging voor een korte concertreis naar Faro te Portugal. Met veel succes neemt het deel aan het XXI Algarve Music Festival, een festival waaraan over het algemeen slechts beroepsmuzikanten deelnemen. De Gulbenkian-foundation, die dit festival mede mogelijk maakt, staat garant voor de hoge kwaliteit ervan. In november van dat jaar behaalt Pancratius tijdens het internationale mannenkorenfestival van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond de eerste prijs in de categorie Grote mannenkoren.

1998
Op uitnodiging neemt het koor op 26 april 1998, in het kader van een culturele uitwisseling, deel aan de Korenmanifestatie der Zuidelijke Nederlanden, op initiatief van een zestal overkoepelende Zuid-Nederlandse en Vlaamse korenorganisaties.
Op 15 oktober 1998 bestaat het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius 120 jaar. In het weekend van 19-20 september herdenkt het koor zijn respectabele leeftijd met een korenfestival in de Stadsschouwburg te Heerlen. Het Portugese koor Gruppo Coral Ossonoba uit Faro, te gast bij Pancratius, en het Sloveense koor Svon namen hieraan deel.

1999
In juli neemt Pancratius met veel succes deel aan een Euregionaal Korentreffen in Aken.

2000
cd hoes integraal vocaalIn samenwerking met Omroep Limburg L1 Klassiek brengt het koor in  januari de cd Integraal vocaal uit. Deze cd bevat opnames van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius van de afgelopen 10 jaar onder leiding van Hans Luesink. De cd vormt een mooi overzicht van de vele hoogtepunten van het koor uit die periode.
Als voorbereiding op het 125-jarig jubileum geeft Pancratius een jaarlijks terugkerend Oranjeconcert in de Stadsschouwburg te Heerlen, in samenwerking met het Conservatorium van Maastricht, waarvan jonge solisten zowel vocaal als instrumentaal zullen optreden. Dit concert met als ondertitel Pancratius in gezelschap van jong talent vindt met veel succes voor het eerst plaats op 30 april 2000. Ook in de daaropvolgende jaren mogen de Oranjeconcerten succesvol genoemd worden. Zo treedt in 2001 het trombone-ensemble van muziekdocent en internationaal zeer bekende trombonist Harrie Ries op en in april 2002 verleende de in binnen- en buitenland bekende pianist Jan Vayne medewerking aan de derde editie van deze concertcyclus.

2001
foto festival Praag
In juni gaat het koor op concertreis naar Praag. Pancratius neemt deel aan het concours, georganiseerd in het kader van het internationale korenfestival Musica Sacra Praha. Dit festival wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden, een festival waaraan tot nu toe honderd veertig gerenommeerd koren uit de hele wereld hebben deelgenomen. Pancratius behaalt de zilveren onderscheiding, daarnaast krijgt het de festivalprijs voor de grote variëteit en originaliteit van het repertoire voor de diverse optredens in deze stad. Op 2 december geeft het koor het Euriadeconcert in de Pancratiuskerk, waaraan ook de bekende Mexicaanse zangeres Oliva Molina haar medewerking verleent.


2002
Het jaar staat geheel in het teken van de voorbereiding van het 125-jarig jubileum dat in 2003 groots gevierd zal worden. Vele repetities zijn nodig voor de twee grote concerten die hiervoor gepland staan. Aan het Oranjeconcert op 28 april werkte naast de Big Band van het Conservatorium Maastricht ook de bekende nationale en internationale pianist Jan Vayne mee, vermaard om zijn improvisaties.

2003
Op zondag 5 januari 2003 opent het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius zijn 125-jarig jubileumjaar met een plechtige eucharistieviering in de Pancratiuskerk te Heerlen. Het voert de vierstemmige mis van Joseph Rheinberger in B-dur uit, begeleid door het ensemble Contradicion, bestaande uit 12 blazers en een paukenist.
In het Oranjeconcert op 27 april te Parkstad Theaters Heerlen staat het thema herdenken centraal. De bekende Limburgse componist Jean Lambrechts schreef, in opdracht van Pancratius, het indrukwekkende werk To remember voor mannenkoor, solisten en klein orkest. Twee beelden van Käthe Kollwitz op het Duitse soldatenkerkhof te Ieper inspireerden hem om in dit werk de zinloosheid van geweld tot uitdrukking te brengen, een thema dat ook in onze tijd zeer actueel is. De reacties van het publiek, alsmede de recensies in de krant op deze uitvoering die omlijst werd door sprekende diabeelden, waren zeer lovend.
Op 25 oktober vindt het grote galaconcert plaats. Twee nieuwe werken staan op het programma: de symfonische cantate in acht delen Gli amori di Teolinda voor sopraan, klarinet, mannenkoor en orkest van Giacomo Meyerbeer en de symfonische ode in drie delen Le désert voor spreekstem, tenor, mannenkoor en orkest van Félicien David. Het Limburgsch Symphonie Orkest zorgt voor de begeleiding, als solisten treden op de sopraan Angelina Ruzzafante en de tenor Hubert Delamboye.
In december verschijnt de cd Kerstmis, waarmee een jarenlange wens van de koorleden om hoogtepunten van ons kerstrepertoire vast te leggen in vervulling gaat.

2004
speldje pancratiusOp 20 maart 2004 overlijdt Hare Majesteit Koningin Juliana, die vanaf oktober 1954 beschermvrouwe van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius is geweest. Het koor mocht haar diverse malen toezingen: in 1948 is ze als prinses Juliana aanwezig bij de officiële opening van het nieuwe raadhuis te Heerlen, in 1959 brengt ze als koningin met prins Bernard een bezoek aan Limburg, in 1967 is ze eveneens met prins Bernard aanwezig tijdens de Nederlandse dag tijdens de Wereldtentoonstelling in Montreal. Voeg daarbij de vele optredens op Koninginnedagen, tijdens Oranjefeesten en op ambassades tijdens de buitenlandse reizen en het mag geen verwondering heten dat in het insigne van Pancratius twee brede banen oranje zitten en het kroontje prominent aanwezig is. Op 20 juni 2004 concerteert Pancratius in de fraaie Oranjerie van het kasteel Terworm tijdens de reünie van de kabinetten Lubbers I en II. Op 11 en 19 september vinden grensoverschrijdende concerten plaats in Weert en St. Truiden ter gelegenheid van 125 jaar scheiding der beide Limburgen. Naast een eigen programma werkt het koor mee aan de uitvoering van Hardy Mertens’ Symfonie no.2 Revelations. Het harmonieorkest, gevormd door musici van beide Limburgen, stond onder leiding van Jos van de Braak.

2005
Van 26 tot 30 oktober neemt het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius deel aan het Algarve-Festival Internacional de Coros. Op 25 oktober vertrekt het koor hiervoor op uitnodiging van Gruppo Coral Ossónoba per vliegtuig naar Faro. Naast een aantal straatconcerten concerteert het koor in het Claustros do Museu Municipal te Faro, in het gemeentehuis te Lagos, in de kerk Igreja de S. Luis te Lagos en in het Teatro Municipal de Faro. Hoogtepunt van deze muzikaal gezien zeer geslaagde concertreis vormde ongetwijfeld de gezamenlijke uitvoering van het Halleluja van Händel door de 7 aan dit festival deelnemende koren.

2006
In samenwerking met het Ensemble Guido Diederen & His Orchestra, en Wendy en Tessa Kokkelkoren geeft het koor op 16 en 17 december een tweetal bijzondere kerstconcerten in de Pancratiuskerk. Zij kregen de naam Feelings Kerstconcert, vanwege de muzikale kleur van het programma: bekende, warme en goed in het gehoor liggende werken die in de kersttijd veelvuldig worden uitgevoerd en toehoorders snel in de sfeer van het kerstfeest kunnen brengen.

2007
foto Hans Luesink
Op 21 september 2007 neemt Hans Luesink met een groots concert afscheid als dirigent van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius. Gedurende een periode van 25 jaar heeft hij de muzikale leiding in handen gehad. In het vernieuwd Parkstad Limburg Theater Heerlen vormt het afscheidsconcert een afspiegeling van zijn succesvolle muzikale inbreng. Voor de pauze Rossiniana van Arnold Kempkens, daarna Multilation van Hardy Mertens, een aantal barbershops en een optreden van het Nederlands Politie Orkest. Na de pauze volgt het hoogtepunt van dit concert: de Carmina Burana van Carl Orff. Medewerking verleenden naast het koor de sopraan Wendy Kokkelkoren, de bariton Frans Kokkelmans, de countertenor Rob Meyers, het jeugdkoor Cantarella, het Limburgs Opera Koor, het Nederlands Politie Orkest en de pianisten Gerald Wijnen en Michel Erens. Voor zijn grote verdiensten wordt Hans Luesink tot eredirigent van het koor benoemd.

2008
Emmanuël Pleijers dirigeert op 5 april 2008 het eerste vriendenconcert voor de Vrienden van Pancratius in het Cultuurhuis Patronaat Heerlen. Dit concert wordt mede opgeluisterd door het gerenommeerde Jeroen Boschkoor uit ’s-Hertogenbosch o.l.v. dirigent Paul van Gulick. Op zondag 19 oktober 2008 viert het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius op passende wijze het 130-jarig bestaan met een eucharistieviering in de Heerlense Pancratiuskerk en een feestelijke zitting in Motel Van der Valk. Naast de vaste gezangen uit de mis van Joseph Gabriel Rheinberger zong het koor O lux beata trinitas van F. Mendelssohn-Bartholdy, Seigneur je vous en prie van F. Poulenc, het Ave Maria van Janáček, Blazjen Mus en de Hymne van C. Franck.

2010
Op 1 maart 2010 is John Gerits benoemd tot dirigent van het 'Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius'. Van 8 tot 10 oktober maakte het koor met zijn nieuwe dirigent een concertreis naar de mondaine kuurstad 'Bad Neuenahr' en het middeleeuws ommuurde stadje 'Ahrweiler'. In het tweede gedeelte van het 'Wünschconcert' concerteerde het koor in het Kurpark van Bad Neuenahr. Bovendien werden we hartelijk ontvangen in het berglokaal 'Die Lourdeshütte' van het 'Männerchor Bachem' waar we een genoeglijke avond doorbrachten. Daarnaast omlijstten we op zondag 10 oktober 'das Hochamt' in de Laurentiuskerk te Ahrweiler, waarna we een kort concert op het kerkplein gaven. Met veel succes gaf John Gerits de workshop 'Wordt zingen mijn hobby?', waaraan een tiental potentiële zangers deelnamen. Op 18 december sloten we dit muzikale jaar af met een groots kerstconcert met medewerking van het 'Solistenkoor van de Philharmonie van Sint-Petersburg' o.l.v. prof. Olga Stupneva.

2011
Op 4 maart gaf ons koor, verkleed als clowns, op uitnodiging van de carnavalsvereniging 'De Winkbülle' met veel succes acte de presence tijdens de 'Poefelezitting' in de feesttent op het Pancratiusplein. Het concert 'Veul Heële', een samenwerking van ons koor met de Koninklijke Harmonie Heerlen op 10 april was een hommage aan Heerlense componisten en de 100-jarige cultuurtempel 'Schunck*'. Naast Wendy Kokkelkoren traden ook jeugdige talenten voor het voetlicht. Op 29 september startte de 'koorklas 2011': 14 mannen die deelnamen aan de wordshop 'Wordt zingen mijn hobby?' . Door het overweldigend kerstconcert van 2010 werd ook dit jaar weer samenwerking gezocht met het 'Solistenkoor van de Philharmonie van Sint-Petersburg' dat leidde tot een fraai kerstconcert op 23 december. Prof. Olga Stupneva prees ons koor voor de muzikale vooruitgang die het koor o.l.v. John Gerits gemaakt had.

2012
Ook dit jaar trad ons koor op 17 februari weer op tijdens de' Poefelezitting' van de Heerlense carnavalsvereniging de 'Winkbülle. Het 'Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius' was op 6 mei als gastkoor uitgenodigd voor het 'Lenteconcert' van het 'Christelijk Gemengd Koor Heerlen' dat plaatsvond in de Bernardinuskapel te Heerlen. Als blijk van waardering voor het beschikbaar stellen van de St.-Pancratiuskerk voor ons kerstconcert 2011 luisterden we op tweede pinksterdag feestelijk de eucharistieviering om 10.00 uur in deze kerk op. Tijdens de officiële opening van de ' Week van de Amateurkunst' in het 'Corneliushuis' te Heerlerheide verzorgden we op 3 juni een kort programma met luchtige liederen . Op vrijdag 31 augustus omlijstten we om 17.00 uur muzikaal de opening van de tentoonstelling ‘Akerstraat Blues’ van de in Maastricht woonachtige Limburgse kunstenaar Fons Haagmans in de Heerlense cultuurtempel ‘Schunck'. Voor het derde achtereenvolgende jaar startte op 20 september de workshop 'Wordt zingen mijn hobby?' voor potentiële zangers. De studiedag voor het koor als voorbereiding op ons 135-jarig bestaan in 2013 vond plaats op 15 september in het Bernardinuscollege. Het kerstconcert op 16 december 2012 werd gekenmerkt door een grote variëteit in presentaties en muzikale inhoud.

2013
De opening van de 'Beerkompanie', voormalig café restaurant 'Oppidom', onze thuishaven, werd op 22 maart door ons koor muzikaal omlijst. Op vrijdag 5 april 2013 heeft onze dirigent John Gerits zijn veertigjarig jubileum gevierd met een bijzonder concert in een uitverkochte Stadsschouwburg te Sittard-Geleen. Maar liefst 290 muzikanten, waaronder drie koren, traden op in een bijna drie uur durende uiterst gevarieerde show. Als opening van het nieuwe seizoen 2013-2014, het jubileumseizoen, hield het 'KHM St.-Pancratius' op 7 september 2013 een studiedag op het eveneens jubilerende Bernardinuscollege. Het matineeconcert van het 'KHM St.-Pancratius' op 22 september in kasteel 'Terworm' was een dank-je-wel-concert, voor hen die het koor, al die jaren, steeds financieel en met goede raad hebben bijgestaan: vrienden, donateurs en sponsoren. Het grootse jubileumconcert - 135 jaar 'KHM St.-Pancratius' - vond plaats op 25 november in Parkstad Limburg Theater Heerlen. Medewerking verleenden Guido's Orchestra, Wendy Kokkelkoren en jong talent van het 100-jarig 'Bernardinuscollege'. In een overvolle Pancratiuskerk te Heerlen vond op 21 december 2013 het jaarlijkse kerstconcert plaats. Deze keer was gekozen voor een combinatie met het jubilerende 'Bernardinuscollege' te Heerlen. Het is altijd al de intentie geweest van het Pancratiuskoor om jong talent een podium te bieden en de viering van het 100-jarig bestaan van het college bood daartoe alle gelegenheid.

2014
Het 'KNZV Limburg' organiseerde op 12 april jl. het project 'Koordirectie-studiedag/masterclass' in de Abdij Rolduc. Met het 'Mannenkoor David, het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St.-Lambertus en het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius' brachten negen studenten van het conservatorium Maastricht hun vaardigheden in praktijk. Een gedurfd initiatief: het 'Koningsdagconcert’ van het KHM St.-Pancratius op 26 april werd een ‘Koningsdag’ Konzert in de 'Krönungssaal' van het Raadhuis van Aachen! Het 'Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius' luisterde de sfeervolle en druk bezochte 'Dodenherdenking' op 4 mei in het stadhuis te Heerlen op met zeer toepasselijke liederen. Begin dit jaar ontstond binnen het bestuur van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius het idee om een concert te organiseren voor de zorgsector in Parkstad Limburg met de passende titel ‘Florence Nightingale Concert’. De naamdag van St.-Pancratius - op 12 mei - valt samen met de geboortedatum van Florence Nightingale en de daaruit voortgekomen ‘Internationale Dag van de Verpleging'. Aan dit concert in Parkstad Theater Heerlen werkten mee: pianovirtuoos Jan Vayne, de Kumulus Band en jong talent van het Bernardinuscollege. De stichting 'Klassieke Zomer Parkstad' organiseerde in de week van 14 t/m 24 juni een festival in heel Parkstad Limburg met een reeks concerten. Het' Harmonie Orkest Concordia Treebeek' en het 'Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius' traden samen op in het openluchttheater van het Vijverpark te Brunssum. Koor- en blaasmuziek zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden en deze verwevenheid leidde tot een bijzonder concert op 9 november: TOG Welten en het KHM St.-Pancratius concerteerden in de Pancratiuskerk te Heerlen. Op zaterdag 20 december 2014 vond in de sfeervolle Pancratiuskerk te Heerlen het jaarlijkse kerstconcert van het 'KHM St.-Pancratius' plaats. Het blazersensemble ‘CUPROS’ en de hoboïst Paul Kicken waren als speciale gasten uitgenodigd om aan dit concert een bijdrage te leveren. Dirigent en muziekcommissie hadden een mooi programma uitgekozen dat bij de toehoorders veel waardering opriep.

2015
Het seizoen werd op 18 april geopend in de Pancratiuskerk te Heerlen met een gezamenlijk concert met het 'Groot Mannenkoor Zwolle' o.l.v. Hennie Ramaekers die ook het initiatief voor dit treffen had genomen. Een leuk concert met een gevarieerd programma van twee koren van goed niveau. Part of the deal was ons tegenbezoek op 30 mei aan Zwolle met opnieuw een gezamenlijk concert in de 'Grote' of 'St.-Michaelskerk'. Het KHM St.-Pancratius heeft zich daar van zijn beste kant laten zien, hetgeen door het publiek met een daverend applaus beloond werd. Vanwege de afstand en omdat we al geruime tijd niet meer op reis waren geweest, werd er nog een dagje aan vastgeknoopt met een uitstapje naar Giethoorn. Het hoogtepunt van het seizoen vormde het tweede 'Florence Nightingale Concert' op dinsdag 12 mei in het 'Parkstad Limburg Theater' in Heerlen. Het concert wil een jaarlijkse traditie vestigen om mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg met een gevarieerd muziekprogramma een avond onbezorgde ontspanning te bezorgen. Omdat 2015 het 'Jaar van de Mijnen' was, koos het KHM St.-Pancratius ervoor dit concert een Limburgs tintje te geven. Als artiesten werkten mee: Martin Hurkens tenor, Paul van Loo en Ivo Rosbeek, de Schintaler, Youp Schijns piano en Saskia Frijns viool. Een goed gevulde zaal genot van een fraai concert. Mede op instigatie van Frau dr. Magarethe Schmeer, locoburgemeester van Aken, trad ons koor 13 juni op in de St.-Nikolauskirche te Aken tijdens de lange 'Chornacht' in het kader van de vierde 'Internationale Chorbiennale' van Aken: een bijzondere ervaring op een prestigieus podium. Inmiddels hebben we al een invitatie voor, desgewenst ruimere, deelname in 2017 ontvangen. Op 12 december werd gestart met een miniconcert in het kader van de jaarlijkse 'SCHUNCK* kerstconcerten' om aansluitend spoorslags naar Maastricht af te reizen om, op uitnodiging, een luchtige bijdrage te leveren aan de feestelijke uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 'Waar een zoen een muulke is' over de belevenissen en anekdotes uit het leven van mevrouw Miep Mosmuller-Snijders. Het traditionele kerstconcert verschoof vanwege de inname van het Pancratiusplein tijdens 'Serious Request' naar 13 december. Tradiegetrouw was ook dit jaar weer jong talent van de partij. Het publiek kon kennis maken met de 20-jarige Susan Buve sopraan en Enzo Kok viool. Daarnaast was het gezamenlijk optreden van het koor en jazzcombo 'PADÀM' heel bijzonder. Een concert van hoog niveau met sfeervolle muziek, zo was de algemene indruk. De uitsmijter van het jaar vormde ongetwijfeld het openlucht benefietconcert ten bate van 'Serious Request'. De sfeervol ingerichte binnenplaats van kasteel Terworm, geheel belangeloos ter beschikking gesteld door sponsor Freek van der Valk, vormde een feeëriek decor voor dit intieme concert waaraan de artiesten Paul van Loo, Martin Hurkens tenor, Enzo Kok viool, Joep Conjaerts singer-songwriter, Stan Smeets singer-songwriter en Christian Smeets saxofoon gratis hun medewerking verleenden. Hilarisch was het optreden van onze bariton Hans Knubben in zijn presentatie van 'Largo al factotum', waarin Hub Slenders het gewillig 'scheerschuimslachtoffer'was. Ons optreden ter opening van een concert in 'Poppodium de Nieuwe Nor' bracht ons in een volstrekt andere en onvergelijkbare ambiance. Toch een leuke ervaring om ook weer af te kicken van de alom heersende 'Serious Request' rage. Uiteindelijk brachten we als koor met alle medewerkenden een bedrag van € 2642,17 bij elkaar, daarnaast een donatie van € 890,- van het Damescomité, zodat de KHM-delegatie een cheque van €532,17 aan de S.R.-organisatie kon aanbieden. Daarnaast gaven we zoals ieder jaar acte de présence bij een aantal vaste elementen als de 'Dodenherdenking', de 'Allerzielenviering' en de 'Kerstfair' van ons Damescomité.