insigne kop KHM St.-Pancratius
 

De Stem van Pancratius, zoals ons periodiek voluit heet, verschijnt tegenwoordig drie keer per jaar.
Hieronder vindt u artikelen uit het jubileumjaar 2003 waarin de geschiedenis van het KHM St.-Pancratius uitvoerig en rijk geïllustreerd wordt belicht.Paul Franken - preses


De vaandels
Uit de jubileumnummers van De Stem 2003  jaargang 55

Voorwoord
Deze jaargang van ons periodiek is een zeer memorabele: we vierden immers in 2003 ons 125-jarig bestaan. De redactie schonk dat jaar in de vier nummers van De Stem uitvoerig aandacht aan de rijke historie van ons koor. Het eerste nummer opent met een voorwoord door de burgemeester van Heerlen drs. A.B. Sakkers. Verder zijn er beschouwingen rond het jubileum van preses Paul Franken en dirigent Hans Luesink. Een uitvoerig verslag van het verloop van de jubileumviering op 5 januari 2003, van de hand van Loek Damen, ontbreekt natuurlijk niet.  
Pancratius in drie eeuwen
     door Koos Linders

• De rijke historie van ons koor
In het eerste jubileumnummer verschijnt van de hand van Koos Linders het eerste van drie artikelen over de geschiedenis van het KHM St.-Pancratius. Het artikel behandelt de periode van de oprichting van het koor tot de komst van dirigent Henri Heydendael in 1946.

• Een herrijzend koor...
In het juninummer van De Stem staat het vervolg op de Rijke historie van ons koor. Het behandelt de periode vanaf 1946 tot en met 1978, het jaar waarin Pancratius zijn honderdjarig bestaan viert.

• De laatste 25 jaar
De beschrijving van periode 1978 - 2003 begint met een opsomming van de hoogtepunten die het koor in deze jaren mocht beleven. Het artikel eindigt met een blik op de toekomst. Daarmee eindigt ook dit drieluik van 125 jaar KHM St.-Pancratius. Met dank aan Koos Linders, en ... wordt vervolgd!

• Toegift: De vaandels van Pancratius
Een humoristisch relaas van de inspanningen die de leden van  Pancratius zich moesten getroosten om in het bezit te komen van een eerste vaandel. De beschrijving is van niemand minder dan de auteur van D'r Kuëb va Heële, de Heerlense schrijver M.J.H. Kessels. Het verhaal van het vaandel is een passage uit 'Naar 't concours', een historisch verhaal in luimig gewaad. Tilburg 1880Interview
Wim Warmerdam interviewde Alex Emonds naar aanleiding van het feit dat de familie Emonds 100 jaar met het koor verbonden is.
 
Lieve mannen...
Een hart onder de riem, afkomstig van de lieve vrouwen van het damescomité.